Informare beneficiari de asistență socială

Anunt solicitanti subventii in baza Legii nr. 34_1998

PV nr.7 din 18.11.2022 privind evaluarea finala pentru acordare de subventii de la bugetul de stat pentru anul 2023 Anexa nr.1 la PV nr.7 Anexa nr.2 la PV 7 Anunt rezultatele evaluarii initiale pentru acordare subventii 2023 Calendarul privind activitatea comisiei de evaluare si selectionare ANUNT CERERE SOLICITARE SUBVENȚIE ÎN BAZA Legii nr. 34_1998 Anexa […]

Anunț participare

Anunţ de participare Ministerul Muncii și Solidarităţii Sociale, Cod fiscal 4266669, cu sediul în Bucureşti, str. Dem. I. Dobrescu nr.2-4, Sector 1 Bucureşti, telefon: 021/2302361, pagina de internet: https://mmuncii.ro, organizează, în baza Metodologiei de evaluare şi selecţie a proiectelor în cadrul programelor de interes naţional pentru dezvoltarea serviciilor sociale pentru persoanele vârstnice, aprobate prin Hotărârea Guvernului […]

Anunţ privind înregistrarea şi evaluarea solicitărilor de finanţare pentru centrele de zi și rezidențiale finanţate de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, 16 mai 2022

ANUNȚ În Monitorul Oficial al României, Partea I din 9 noiembrie 2012 este publicat Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale nr. 2765/2012 privind aprobarea Metodologiei de înregistrare și evaluare a solicitărilor de finanțare a unor cheltuieli de investiții și reparații capitale pentru centrele de zi și rezidențiale din bugetul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, […]