Formulare

Model cerere 1 ALOCAȚIA DE STAT PENTRU COPII
Solicitări privind:
– drepturi restante
– virarea în cont bancar
– schimbarea destinatarului
– schimbarea adresei
– transfer în alt județ
– alte situații
Model cerere 1a Declarația celuilalt părinte în cazul schimbării destinatarului de plată a alocației de stat pentru copii
Model cerere 1b Acordul părintelui  la schimbarea destinatarului de plată a alocației de stat pentru copii, în cazul copilului cu vârsta peste 14 ani
Model cerere 2 ALOCAȚIA PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI
Solicitări privind:
– drepturi restante
– alte situații
Model cerere 3 AJUTOR SOCIAL (VENIT MINIM GARANTAT)
  Solicitări privind:
– drepturi restante
– alte situații
 Model cerere 4  INDEMNIZAȚIA PENTRU CREȘTEREA COPILULUI
   Solicitări privind:
– drepturi restante
– virarea în cont bancar
– schimbarea destinatarului
– schimbarea adresei
– transfer în alt județ
– alte situații
 Model cerere 5  INDEMNIZAȚIA PENTRU CREȘTEREA COPILULUI
  Informare privind reluarea activității profesionale și realizarea de venituri impozabile
 Model cerere 6  INDEMNIZAȚIA PENTRU CREȘTEREA COPILULUI
Solicitare adeverință cu perioada și cuantumul lunar al indemnizației
 Model cerere 7  STIMULENT DE INSERȚIE
  Informare privind realizarea de venituri impozabile la alt angajator
 Model cerere 8  STIMULENT DE INSERȚIE
   Informare privind  nerealizarea de venituri impozabile în cazuri  de concedii medicale (concediu de risc maternal (cod”15”), concediu de maternitate (cod”08”), concediu pentru copilul bolnav sub 7 ani (cod”09”)
 Model cerere 9  ALOCAȚIA DE PLASAMENT
  Solicitări privind:
– drepturi restante
– virarea în cont bancar
– schimbarea adresei
– transfer în alt județ
– alte situații
Model cerere 10 DREPTURI PERSOANE CU HANDICAP
  Solicitări privind:
– drepturi restante
– virarea în cont bancar
– schimbarea adresei
– transfer în alt județ
– alte situații
 Model cerere 11  DREPTURI NEÎNCASATE DE PERSOANA CU HANDICAP
  Solicitări privind:
– drepturi neîncasate de persoana cu handicap care a decedat
 Model cerere 11a Declarația pe propria răspundere în cazul mai multor urmași/moștenitori
Model cerere13, 13a DECRET – LEGE NR.118/1990
  Cerere pentru stabilirea calității de beneficiar al DECRETULUI – LEGE NR.118/1990
Model cerere 14 DECRET – LEGE NR.118/1990
  Cerere pentru stabilirea calității de beneficiar al DECRETULUI – LEGE NR.118/1990 – copil urmaș

 

AJUTORUL DE URGENTA IN BAZA LEGII NR. 416/2001 PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT

Cerere-ajutor-urgenta

 Solicitare de finanţare din bugetul Ministerului Muncii Familiei şi Protecţiei Socialea unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale

Cerere de finanțare

 

Model cerere 1 ALOCAȚIA DE STAT PENTRU COPII
Solicitări privind:
– drepturi restante
– virarea în cont bancar
– schimbarea destinatarului
– schimbarea adresei
– transfer în alt județ
– alte situații
Model cerere 1a Declarația celuilalt părinte în cazul schimbării destinatarului de plată a alocației de stat pentru copii
Model cerere 1b Acordul părintelui  la schimbarea destinatarului de plată a alocației de stat pentru copii, în cazul copilului cu vârsta peste 14 ani
Model cerere 2 ALOCAȚIA PENTRU SUSȚINEREA FAMILIEI
Solicitări privind:
– drepturi restante
– alte situații
Model cerere 3 AJUTOR SOCIAL (VENIT MINIM GARANTAT)
  Solicitări privind:
– drepturi restante
– alte situații
 Model cerere 4  INDEMNIZAȚIA PENTRU CREȘTEREA COPILULUI
   Solicitări privind:
– drepturi restante
– virarea în cont bancar
– schimbarea destinatarului
– schimbarea adresei
– transfer în alt județ
– alte situații
 Model cerere 5  INDEMNIZAȚIA PENTRU CREȘTEREA COPILULUI
  Informare privind reluarea activității profesionale și realizarea de venituri impozabile
 Model cerere 6  INDEMNIZAȚIA PENTRU CREȘTEREA COPILULUI
Solicitare adeverință cu perioada și cuantumul lunar al indemnizației
 Model cerere 7  STIMULENT DE INSERȚIE
  Informare privind realizarea de venituri impozabile la alt angajator
 Model cerere 8  STIMULENT DE INSERȚIE
   Informare privind  nerealizarea de venituri impozabile în cazuri  de concedii medicale (concediu de risc maternal (cod”15”), concediu de maternitate (cod”08”), concediu pentru copilul bolnav sub 7 ani (cod”09”)
 Model cerere 9  ALOCAȚIA DE PLASAMENT
  Solicitări privind:
– drepturi restante
– virarea în cont bancar
– schimbarea adresei
– transfer în alt județ
– alte situații
Model cerere 10 DREPTURI PERSOANE CU HANDICAP
  Solicitări privind:
– drepturi restante
– virarea în cont bancar
– schimbarea adresei
– transfer în alt județ
– alte situații
 Model cerere 11  DREPTURI NEÎNCASATE DE PERSOANA CU HANDICAP
  Solicitări privind:
– drepturi neîncasate de persoana cu handicap care a decedat
 Model cerere 11a Declarația pe propria răspundere în cazul mai multor urmași/moștenitori
 Model cerere 12  BENEFICII FAMILIALE ÎN ALT STAT MEMBRU UE
   Cerere pentru eliberarea unei adeverințe privind cuantumul alocației de stat pentru copii/indemnizației pentru creșterea copilului/stimulentului de inserție obținut în România
Model cerere13, 13a DECRET – LEGE NR.118/1990
  Cerere pentru stabilirea calității de beneficiar al DECRETULUI – LEGE NR.118/1990
Model cerere 14 DECRET – LEGE NR.118/1990
  Cerere pentru stabilirea calității de beneficiar al DECRETULUI – LEGE NR.118/1990 – copil urmaș

 

AJUTORUL DE URGENTA IN BAZA LEGII NR. 416/2001 PRIVIND VENITUL MINIM GARANTAT

Cerere-ajutor-urgenta

 Solicitare de finanţare din bugetul Ministerului Muncii Familiei şi Protecţiei Socialea unor cheltuieli de investiţii şi reparaţii capitale pentru centrele de zi şi rezidenţiale

Cerere de finanțare