Conducerea instituției

TÁMPA ÖDÖN

DIRECTOR EXECUTIV

STOICA SUZANA MANUELA

ȘEF SERVICIU, Serviciul beneficii de asistență socială, programe de servicii sociale, incluziune socială, egalitate de șanse, stabilire, monitorizare și recuperare debite