Legislație

ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE
Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Covasna, funcţionează în baza O.U.G. nr. 113/2011

şi H.G. nr. 151/2012, ca serviciu  public deconcentrat, cu personalitate juridică, ordonator terţiar de credite, în subordinea Agentiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială.

Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială – instituţie publică cu personalitate juridică, ordonator secundar de credite, este organizată şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale. Se află în subordinea Ministerului Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale și Persoanelor Vârstnice – ordonatorul principal de credite.

ACTELE NORMATIVE CARE REGLEMENTEAZĂ ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA
OUG 113/2011 H.G. nr. 151/2012
Legea 210/2016 pentru modificarea unor acte normative