Mesajul Directorului Executiv

Mesajul Directorului Executiv al AJPIS Covasna

 

Vă mulţumesc pentru vizita dumneavoastră pe site-ul oficial al Agenţiei Județene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Covasna.

Dorim ca acest website să vă faciliteze accesul la cele mai noi informații despre activitatea instituției, să pună la dispoziția dumneavoastră documentele și datele necesare unei cunoașteri obiective ale drepturilor sociale ale cetățenilor.

Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Covasna are ca scop, în conformitate cu dispozițiile art. 2 din OUG nr. 113/2011 privind organizarea și funcționarea Agenţiei Naționale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, cu modificările și completările ulterioare:

a) administrarea şi gestionarea într-un sistem unitar de plată a beneficiilor de asistenţă socială şi a altor programe privind servicii sociale susţinute de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale;

b) realizarea de activităţi de evaluare şi monitorizare a serviciilor sociale, precum şi controlul măsurilor de protecţie socială privind prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale unor situaţii care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităţilor, realizate de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi de alte persoane fizice şi juridice;

c) realizarea activităţilor de control şi investigare socială privind modul de îndeplinire a prevederilor legale privind încadrarea în grad şi tip de handicap, în grad de invaliditate sau de dependenţă.

Beneficiile de asistenţă socială reprezintă o formă de suplimentare sau de substituire a veniturilor individuale/familiale obţinute din muncă, în vederea asigurării unui nivel de trai minimal, precum şi o formă de sprijin în scopul promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii anumitor categorii de persoane ale căror drepturi sociale sunt prevăzute expres de lege.

Serviciile sociale reprezintă activitatea sau ansamblul de activităţi realizate pentru a răspunde nevoilor sociale, precum şi celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii.

Orientarea noastră ca instituție este către cetățeni, dorind să contribuim, prin atribuțiile care ne revin, la promovarea și respectarea drepturilor beneficiarilor la o viaţă independentă şi demnă, precum şi la facilitarea participării acestora la viaţa socială.