Cont virare taxa de autorizare

  • Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Covasna
  • RO55TREZ2565032XXX004400
  • C.F. 24709477

 

  • Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Covasna
  • RO55TREZ2565032XXX004400
  • C.F. 24709477

Solicitanții pot depune documentația pentru eliberarea atestatului la registratura agenției din județul în care își are domiciliul sau reședința, sau pot transmite prin poștă la următoarea adresă: Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Covasna, Str. Gen. Grigore Bălan nr.14, cod poștal 520013, mun. Sf. Gheorghe, jud. Covasna, sau la adresa de e-mail: ajpis.covasna@mmanpis.ro