Registrul furnizorilor de formare profesională a adulților

Compartimentul Autorizare Formare Profesională are următoarele atribuții:
a) îndeplinește atribuțiile pentru autorizarea furnizorilor de formare profesională a adulţilor, conform reglementărilor legale în vigoare, asigură secretariatul tehnic al comisiei precum și spațiul necesar desfasurării acestei activitati;
b) urmăreşte aplicarea şi respectarea politicilor în domeniul formării profesionale a adulţilor, monitorizează şi controlează autorizarea furnizorilor de formare profesională, conform prevederilor legale;
c) urmăreşte aplicarea şi respectarea prevederilor legale privind ucenicia la locul de muncă;
d) asigură autorizarea angajatorului și exercită controlul asupra modului în care este organizată şi se desfăşoară ucenicia la locul de muncă;
e) asigură urmărirea aplicării şi respectării prevederilor legale privind autorizarea şi funcţionarea agentului de muncă temporară;
f) asigură şi răspunde de autorizarea agentilor de muncă temporară, colaborează în acest sens cu compartimentele de specialitate din MMFPS, inclusiv pentru înregistrarea acestora în Registrul naţional de evidenţă a agenţilor de muncă temporară autorizaţi;
g) aplică prevederile Ordinului nr. 51/2007 pentru aprobarea procedurii de atestare a calificarii – pregatire și experiența profesională – dobandite in Romania, in afara sistemului national de invatamant, de catre cetatenii care doresc sa desfasoare activitati, in mod independent sau ca salariati, pe teritoriul unui stat membru al U.E.;
h) analizează și întocmeste raspunsurile, pe domeniul de activitate al formarii profesionale, la interpelarile formulate de institutiile administratiei centrale şi locale, precum si la scrisorile adresate de persoane fizice si juridice.

Formare profesionala a adulțiilor

 

Furnizori de formare profesională a adulților autorizați 

Registrul-furnizorilor-NEAUTORIZATI
Registrul-furnizorilor-TRANSFRONTALIERI

Programe autorizate

RJFFPA 2023

RJFFPA 2022

RJFFPA 2021

RJFFPA 2020
RJFFPA 2019
RJFFPA 2018
RJFFPA 2017
RJFFPA 2016
RJFFPA 2015
RJFPPA 2014
RJFPPA 2013

 

Legături utile

www.anc.edu.ro
www.mmuncii.ro
www.edu.ro