Procedura de atestare

Solicitanții pot depune documentația pentru eliberarea atestatului la registratura agenției din județul în care își are domiciliul sau reședința, sau pot transmite prin poștă la următoarea adresă: Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Covasna, Localitatea Sf. Gheorghe, Str. Gen. Grigore Bălan  nr. 14, Etj.2, Cod poştal 520013, sau la adresa de e-mail: ajps.covasna@mmanpis.ro

ORDIN  Nr. 695/2016 din 4 aprilie 2016 privind aprobarea Procedurii de acordare a accesului, pe baza recunoaşterii automate a experienţei profesionale, pentru persoanele care doresc să exercite în România activităţile cuprinse în anexa IV la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale

Ordinul MMFPSPV nr. 134/2016 din 27 ianuarie 2016 privind aprobarea Procedurii de atestare a pregătirii şi experienţei profesionale în scopul recunoaşterii experienţei profesionale dobândite pe teritoriul României de persoanele care doresc să exercite pe teritoriul unui alt stat membru al UE, SEE sau Confederaţiei Elveţiene activităţile cuprinse în anexa IV la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind recunoaşterea calificărilor profesionale.Solicitanții pot depune documentația pentru eliberarea atestatului la registratura agenției din județul în care își are domiciliul sau reședința, sau pot transmite prin poștă la următoarea adresă: Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Covasna, Localitatea Sf. Gheorghe, Str. Gen. Grigore Bălan  nr. 14, Etj.2, Cod poştal 520013, sau la adresa de e-mail: ajps.covasna@prestatiisociale.ro

Ordinul MMFPSPV nr. 134/2016 din 27 ianuarie 2016 privind aprobarea Procedurii de atestare a pregătirii şi experienţei profesionale în scopul recunoaşterii experienţei profesionale dobândite pe teritoriul României de persoanele care doresc să exercite pe teritoriul unui alt stat membru al UE, SEE sau Confederaţiei Elveţiene activităţile cuprinse în anexa IV la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind recunoaşterea calificărilor profesionale.