Solicitare informații. Legislație

[su_posts template=”templates/list-loop.php” posts_per_page=”45″ post_type=”page” tax_operator=”0″ order=”desc” orderby=”title” post_parent=”270″]

ACCESUL LA INFORMAŢIILE DE INTERES PUBLIC

Legislație
Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
HG Nr.123/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public