Lista documentelor de interes public

Lista documentelor de interes public:

– actele normative care reglementeaza organizarea și funcționarea;
– structura organizatorică, atribuțiile, programul de funcționare, programul de audiențe;
– numele și prenumele persoanelor din conducere și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice;
– coordonatele de contact, respectiv: denumirea, sediul, număr telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet;
– sursele financiare, bugetul și bilantul contabil;
– programele și strategiile proprii;
– lista cuprinzând documentele de interes public
– lista cuprinzând categoriile de documente produse ți/sau gestionate, potrivit legii;
– modalitățile de contestare a deciziei institutiei publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate
– rapoarte de activitate
– orice alte informaţii de interes public, cu excepţia celor prevăzute de art. 12 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare şi de Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare.
Lista cu documentele produse/gestionate de instituție:

lista cu documentele produse/gestionate de instituție

Lista documentelor de interes public:

– actele normative care reglementeaza organizarea și funcționarea;
– structura organizatorică, atribuțiile, programul de funcționare, programul de audiențe;
– numele și prenumele persoanelor din conducere și ale funcționarului responsabil cu difuzarea informațiilor publice;
– coordonatele de contact, respectiv: denumirea, sediul, număr telefon, fax, adresa de e-mail și adresa paginii de Internet;
– sursele financiare, bugetul și bilantul contabil;
– programele și strategiile proprii;
– lista cuprinzând documentele de interes public
– lista cuprinzând categoriile de documente produse ți/sau gestionate, potrivit legii;
– modalitățile de contestare a deciziei institutiei publice în situația în care persoana se consideră vătămată în privința dreptului de acces la informațiile de interes public solicitate
– rapoarte de activitate
– orice alte informaţii de interes public, cu excepţia celor prevăzute de art. 12 din Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, cu modificările şi completările ulterioare şi de Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările şi completările ulterioare.
Lista cu documentele produse/gestionate de instituție:

lista cu documentele produse/gestionate de instituție