STRATEGIA NAȚIONALĂ ANTICORUPȚIE

Declarația privind asumarea agendei de integritate organziatională

Declarația privind aderarea
HOTĂRÂRE nr. 583 din 10 august 2016
privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public

 


Raport de evaluare a implemantarii Legii nr. 52/2003 in anul 2016 
Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 52/2003 in anul 2017 
Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 52/2003 in anul 2018 
Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 52/2003 in anul 2019

Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 52/2003 in anul 2021


 Declarația privind aderarea
HOTĂRÂRE nr. 583 din 10 august 2016
privind aprobarea Strategiei naţionale anticorupţie pe perioada 2016-2020, a seturilor de indicatori de performanţă, a riscurilor asociate obiectivelor şi măsurilor din strategie şi a surselor de verificare, a inventarului măsurilor de transparenţă instituţională şi de prevenire a corupţiei, a indicatorilor de evaluare, precum şi a standardelor de publicare a informaţiilor de interes public

 


Raport de evaluare a implemantarii Legii nr. 52/2003 in anul 2016
Raport de evaluare a implementarii Legii nr. 52/2003 in anul 2017